Slouching Towards the Fridge

Škoda, že nedokážu popsat způsob, jakým Roy reaguje i na ty nejmenší maličkosti. Nemám pro to slova, snad jen výbuch…

Škoda, že nedokážu popsat způsob, jakým Roy reaguje i na ty nejmenší maličkosti. Nemám pro to slova, snad jen výbuch vzteku. Nebo přeháním já? Měla bych na něj být míň přísná? Už vám ani nevím. Povyprávím vám co se stalo nedávno a sami posuďte jak se věci mají.