The Old Man and The Bus

Když jsem nasedl do autobusu, bylo v něm ještě pár volných míst. Bylo už šest, ale řidič čekal, až se autobus zaplní. Všiml jsem si jedné ženy středního věku, která si zrovna sedala na druhé straně uličky. Vypadalo to, že pláče a aniž by mluvila k někomu konkrétnímu, začala po usednutí vyprávět svůj příběh, tak aby jej všichni slyšeli.

Podle toho co říkala přijela do města na návštěvu své dcery a po cestě na autobusové nádraží jí ukradli jednu z tašek. Nejhorší na tom bylo, že v té tašce měla polovinu svých peněz. Druhou polovinu měla zabalenou v kapesníku a schovanou pod halenkou, takže aspoň něco jí zbylo. Průvodčí, řidič i ostatní cestující všichni naslouchali a snažili se vyjádřit svůj soucit.

Pak do autobusu nastoupil nějaký starý muž a sednul si přímo před onu plačící ženu. Měl na sobě špinavé oblečení a silně páchnul. Za pár minut už byla všechna místa obsazená, řidič si sednul za volant a nastartoval. Průvodčí vytáhnul blok s lístky a začal se nás ptát kde vysedáme. Když přišel k starému muži, pozorně se na něj podíval a zeptal se, jestli má u sebe nějaké peníze. Muž mu vysvětlil, že všechny své peníze utratil to ráno, když omylem nasedl na špatný autobus.

Průvodčí mu odvětil, že tímhle autobusem nemůže jet, pokud nebude schopen zaplatit. Muž pokrčil rameny a upřel zrak na zem. Průvodčí ho vyzval, aby vysedl, ale muž se odmítal hnout. Když se k tomu přidal i řidič a začal na muže něco volat, žena zasáhla. Požádala oba, aby přestali křičet a nechali toho muže jet. Prohlásila, že to že nemá peníze není dostatečný důvod k tomu, aby jej vykopli do zimy.

Pak se zeptala, kolik má muž platit. Průvodčí zamumlal jakousi částku. Žena si sáhla pod halenku, vytáhla své zbývající peníze, podala je průvodčímu a řekla „Tohle je za něho a za mě. Už ho hlavně nechejte na pokoji. Copak nevidíte, že je starý a zesláblý?“

Když autobus vyjel z nádraží, žena si mužem ještě nějakou dobu vyprávěli a viděl jsem, že mu dala něco na jídlo a jednu desetidolarovku. Po zbytek cesty se žena usmívala. Já taky.

0 comments on “The Old Man and The BusAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *