Life in Bars

  • in a word jedním slovem, zkráceně řečeno it boggles the mind nad tím zůstává rozum stát voluntarily dobrovolně put sb through st způsobit, že někdo zažije (obvykle) něco nepříjemného punish potrestat yak vykecávat as fas as I can tell pokud to dokážu posoudit, mně to připadá jako by for hours on end celé hodiny a shot of rum štamprle rumu
  • it doesn’t add up to nedává smysl, to k sobě nesedí who am I to …? já bych si nedovolil… what’s the point? jaký to má smysl? mess with st něco rozhodit, pokazit, udělat binec v něčem granted, … uznávám, že it has its appeal má to cosi do sebe, chápu že to někoho láká hangover kocovina check st out podívat se na, omrknout weird divný
  • pass judgements vynášet soudy, kritizovat get to the bottom of st dostat se něčemu na kloub addiction závislost, návyk what makes him tick jak ten člověk funguje (proč dělá co dělá) in the thick of it v centru dění I’m stumped vůbec nechápu, jsem zaražený in terms of co se týče leisure time volný čas wasted zde: opilý it’s beyond me to vůbec nechápu, to mi hlava nebere issue zde: problém brief sb školit někoho, dávat základní informace

0 comments on “Life in BarsAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *