The Confessions of a Shopoholic

  • junk krámy, smetí he has a point v něčem má pravdu, něco na tom je insults urážky (spend money) left and right (rozhazovat) na všechny strany inherit zdědit you can afford it můžeš si to dovolit huge amounts of money velké sumy bra podprsenka toss hodit
  • cart (nákupní) vozík shop around porovnejte to s cenami jinde you can’t beat that price lepší cenu nenajdete no argument there v tom s vámi souhlasím, tam se nepřu a good deal dobrá cena bargain dobrý kup the mall nákupní středisko cut-rate prices slevy, snížené ceny discount sleva in advance předem, dopředu awesome úžasné, super flyer leták lean naklánět se a thrilling sight vzrušující pohled stock zde: zásoby
  • appreciate ocenit overkill zbytečně moc except až na to, že Beemer BMW, bavorák it set me back (amount) stálo mě to (částku) grand zde: (hovor.) tisícovka, litr who is he to…? jak si dovoluje…? household domácnost grocery store potraviny (míněno obchod) drag tahat, táhnout

0 comments on “The Confessions of a ShopoholicAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *