The Beauty And The Thorn

overjoyed štěstím bez sebe call for st požadovat, chtít throw a party uspořádat večírek prophecy věštba freak sb out vytočit, znervóznět, naštvat come up with st přijít s (nápadem) wild guess tip naslepo (střílet od boku) she blurted out vypadlo z ní, že… what popped into my head jaké myšlenky mi naskočily prediction předpověď you’re off by a mile pěkně ses seknul (vůbec jsi to netrefil/neuhodl) make a big fuss ztropit povyk, udělat scénu the whole point celý smysl, jediné o co jde plot one’s revenge naplánovat pomstu (spřádat) be drunk off one’s ass být namol sneak in tajně se vplížit dovnitř

spot sb zpozorovat někoho glare at sb upřeně a nazlobeně se na někoho dívat boy, … no teda, … you’re such a party pooper ty taky pokazíš každou srandu, s tebou není žádná zábava make st up vymyslet si něco (co není pravda) curse kletba sense st vycítit něco curiosity zvědavost my mind went blank úplně se mi vygumovala hlava (nic mě nenapadlo) lemme (hovorově) let me go off zde: rozsvítit se, spustit se here goes takže poslouchej (teď ti to povím) from here on out odteď (hovorově) thorn trn stunned neschopen slova, užaslý so far zatím, doteď sucker naivka, hlupák

what the hell ále co (proč se tím zatěžovat) she’s still around ona mezi námi (na světě) ještě pořád je for all we know co víme, třeba… / je dost dobře možné, že grow nervous být čím dál nervóznější remove odstranit servant sluha or so I thought to jsem si minimálně myslel (ale pletl jsem se) outsmart sb přechytračit, obelstít mean zlý slip in vklouznout dovnitř look sb up vyhledat někoho flimsy chatrný pretext záminka spinning wheel kolovrátek gullible naivní, příliš důvěřivý

in my defense, … na svou obranu bych rád uvedl, že… it should be noted that… zde je třeba poznamenat, že… technically speaking technicky vzato, přísně vzato slip through the cracks uniknout pozornosti všech promptly bleskově, pohotově, hned vzápětí pass out ztratit vědomí as required tak jak je potřeba (jak zněl požadavek) waltz out (vesele) vytančit ven pat sb on the back poplácat po zádech (uznale) either way tak či onak bend over předehnout se get rid of st zbavit se něčeho get to know sb blíž někoho poznat, seznámit se s carry on pokračovat cautious opatrný, obezřetný make out muchlovat se for good nadobro, napořád

0 comments on “The Beauty And The ThornAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *