Dear Marjorie

get around to st najít si čas na, dostat se konečně k něčemu fix up a house opravit si dům in the fall na podzim keep sb apart nepustit k sobě exaggerate přehánět (slovně) the second I saw it hned jak jsem to uviděl all hell broke loose spustila se hrozná mela, propuklo šílenství curse klít, nadávat step in zakročit, vložit se do něčeho flunk a subject propadnout z nějakého předmětu oh well no co už (nadělám)

chartered accountant autorizovaný účetní why him of all people proč zrovna on have a way with st umět to s něčím (být dobrý) have a college degree mít vystudovanou vysokou školu drop out of school odejít ze školy, ukončit studium (z vlastní vůle) reconsider znovu zvážit get real dostat rozum, probrat se cope with st srovnat se s něčím, zvládat něco

it’s bound to happen nevyhnutelně k tomu dojde come up naskytnout se, objevit se, přijít crumble zhroutit se (doslova: drobit se) have a meltdown sesypat se, úplně se složit he’s not up to it nemá na to find out the hard way poznat to na vlastní kůži give sb the benefit of the doubt někoho předem nezatracovat (věřit i přes určité pochybnosti)

drop me a line něco málo mi napiš kick back dát si leháro, relaxovat earn st zasloužit si něco (pozitivního) treatment zde: léčení insist trvat na něčem too bad škoda, že… get to do st mít možnost něco udělat

0 comments on “Dear MarjorieAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *