My Grandma’s Secret Recipe

pass away zemřít swear zde: přísahat give st away zde: prozradit treat zde: pochoutka make a huge difference mít ohromný význam, hodně znamenat let sb in on a secret někoho zasvětit do tajemství non-stick frying pan teflonová pánev shallow plytký, nehluboký pot hrnec ping-pong paddle pingpongová pálka adjust nastavit, upravit whisk šlehat (rychle míchat)

blend together smísit se, splynout underestimate podcenit melt roztopit se, roztát pour nalít stir míchat scrape off seškrábat spot zpozorovat five minutes tops maximálně pět minut firm pevný better yet, … nebo ještě líp, … dump vyklopit dig in pustit se do jídla

0 comments on “My Grandma’s Secret RecipeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *