Computer Network Set-Up

the go-to guy odborník, expert na něco (ve firmě) talk sb up vychválit think highly of sb mít velmi dobré mínění o plug st in zapojit (do elektřiny etc.) discharge vybít (baterku) you’re in charge máš to tady na starosti, tady velíš ty not know the first thing about st vůbec něčemu nerozumět (tématu) it goes without saying to se rozumí samo sebou

do whatever it takes udělej všechno co bude potřeba access to přístup k folder složka, adresář leak uniknout (informace) data údaje preferably pokud možno downtime prostoj, doba kdy se nic neděje IM instant messaging restrictions omezení drop by my office zastav se u mě v kanclu

0 comments on “Computer Network Set-UpAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *