For Family, Wherever I May Find It

do st for a living něčím se živit make one’s living (doing st) něčím se živit let me put it this way řeknu ti to asi takhle it has a lot going for it má to spoustu výhod as for co se týče go-getter ambiciózní dravý jedinec propose to sb požádat o ruku right away hned (bez prodlení) make up one’s mind rozmyslet se, rozhodnout se I barely noticed skoro jsem si toho ani nevšimnul cubicle small workspace

down the street o kousek dál (na stejné ulici) nosey moc zvědavý get along vycházet spolu drift apart odcizit se (postupně) win-win solution řešení výhodné pro obě strany we’re better off this way takhle je nám líp talk back and forth probírat něco ze všech stran the kids turned out well děcka se povedly (vyrostli z nich slušní lidé) all things considered kol a kolem, celkově vzato tempting lákavý my life stinks můj život nestojí za nic

0 comments on “For Family, Wherever I May Find ItAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *