Free Market, My Ass

one step at a time postupně (ne několik věcí najednou) give me a break ale prosímvás (co mi to vykládáte) work miracles dělat zázraky do away with st odstranit comrade soudruh the bottom line is v prvé řadě jde o to, že… to an extent do určité míry wealth bohatství slice krajíc not if I can help it jen přes mou mrtvolu be in power být u moci root kořen exploit vykořisťovat

greedy chamtivý, hamižný I can barely make ends meet tak tak že vyjdu s penězi they always get the short end of the stick s nima vždycky vyje*ou he’s pretty well-off on je na tom s penězi dobře mansion velký dům higher-ups nadřízení assign přidělit, zadat (úkol) turn st down odmítnout misguided reasoning scestné uvažování it was smooth sailing from then on od té chvíle už to šlo hladce and I, for one, like it třeba mně se to líbí I had you going there for a while, huh? chvilku jste mi to věřili, co? keep a straight face nedat na sobě nic znát (pokerová tvář)

0 comments on “Free Market, My AssAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *