Shopping and Ducking

pure čirý, naprostý aisle ulička mezi regály shelves regály (store) clerk prodavač fellow shoppers ostatní nakupující sticker štítek, nálepka checkout counter pokladna unload st vyklopit (třeba na pult) counter pult belt pás cashier pokladní put sb down zde: utratit (zvíře) ten times over desetinásobně

0 comments on “Shopping and DuckingAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *