Amicably Divorced

announcement oznámení grow apart postupně se odcizit it’s beyond saving to už nejde zachránit it was bound to happen muselo se to stát (bylo to nevyhnutelné) it was a long time coming schylovalo se k tomu dlouho you know what they say víte co se říká it beats begging (rozhodně je to) lepší než žebrání keep up appearances navenek dělat, že je všechno v nejlepším pořádku take sides vybrat si na čí stranu se postavíte call it quits zabalit to, ukončit to

take turns střídat se (při něčem) be capable of st být schopen něčeho have a grudge against sb zazlívat někomu něco struggle boj cope zvládat to I owe you big máš to u mě (jsem tvým dlužníkem) rent a place pronajmout si nějaký byt relief úleva it’s not a major worry nijak zvlášť (mě) to netrápí start over začít odznova booze chlast

0 comments on “Amicably DivorcedAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *