Harvey Pekar, a Life

chances are, … je vysoce pravděpodobné, že catch up zde: doplnit si informace you can tell to prostě poznáte ancestors předci let alone natož to start with v první řadě, především it all went downhill šlo to z kopce ever since od té doby check out zde: zabalit to (zabít se) let’s get it over with pojďme na to, ať to máme za sebou

grumble brblat, frflat she’s broke ona je úplně bez peněz I was at the end of my rope nevěděl jsem kudy kam, byl jsem s rozumem v koncích (na konci se silami) cope zvládat situaci, vyrovnat se s tím co se děje worrier ustaraný člověk, věčně vynervovaný then again ale na druhé straně frank upřímný flaws and shortcomings chyby a nedostatky give me some credit uznej, že se mi něco povedlo

cheapskate lakomec period zde: tečka whine naříkat, stěžovat si pain in the ass otravný člověk I couldn’t stomach it nedokázal jsem to přenést přes srdce walk out on sb odejít od někoho ass zde: pitomec put up with st smířit se s, snášet

0 comments on “Harvey Pekar, a LifeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *