The Schooling Effect

dog-eat-dog drsný (svět) rat race každodenní pracovní shon socialize mít společenský život, stýkat se s jinými lidmi clam up zavřít se do sebe, zatnout se shut sb out nepustit mezi sebe in particular především misfit člověk, který nikam nezapadá nerds šprti geeks počítačoví nadšenci have a crush on sb být zabouchnutý do she’s way out of my league ta by o mě ani okem nezavadila in turn pro změnu zase jock sportovci (na škole) bully sb šikanovat freaks podivíni (často hipísáckého typu) get high zhulit se

for better or worse ať tak či onak, ať se to člověku líbí nebo ne keep sb posted průběžně informovat pop up vynořit se, náhle se objevit reunion (třídní) sraz it’s just as well to je ledvá dobře hone pilovat, cizelovat, ladit take notes dělat si poznámky, zapisovat si this and that zde: to či ono all the while the whole time be knowledgeable hodně toho vědět provided that’s the case za předpokladu, že tomu tak skutečně je

struggle trápit se, mít problémy s něčím throughout the year po celý rok goof off flákat se cut classes / skip school chodit za školu flunk a subject proletět z nějakého předmětu expel sb vyloučit ze školy principal ředitel steer clear of st cíleně se vyhýbat I studied my head off učil jsem se jak o život for starters už jenom to, že voluntarily dobrovolně

she’s not cut out for it ona na to není dělaná/stavěná make it big prorazit, uspět reconsider znovu zvážit apply yourself zapnout (snažit se) hit the books vrhnout se do knížek (a učit se) ace an exam udělat zkoušku za jedna scrape through tak tak projít, prolézt dál graduate from school úspěšně dokončit studium degree zde: diplom land a job získat práci

0 comments on “The Schooling EffectAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *