Jobs (I Hardly Know You, Adam)

work in construction dělat na stavbě landscaping zahradní architektura wiring elektrická instalace dig a ditch kopat járek she has good people skills umí dobře vycházet s lidmi have one’s priorities in line mít jasno v tom co člověk chce if you put your mind to it pokud k tomu přistoupíš opravdu poctivě go far dotáhnout to daleko horrified zděšený she was all worked up byla úplně rozčilená

decent slušný heated exchange vášnivá debata cave in kapitulovat, ustoupit (v debatě) it has a lot going for it má to celou řadu výhod namely konkrétně come on too strong zhurta se do někoho pustit get carried away nechat se unést (nadchnout se) mess st up něco podělat, pokazit no hard feeling? takže jsme v pohodě? (nejsi na mě naštvaný?) come through for sb vyjít někomu vstříc

0 comments on “Jobs (I Hardly Know You, Adam)Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *