That Little Thing Called Social Life

I could do without that bez toho bych se i obešel valid platný, oprávněný go through with st dotáhnout do konce, skutečně provést all the same ale i tak, ale stejně it can be had dá se to sehnat, je to k dispozici we didn’t get off to a good/flying… start začátek se nám moc nepovedl assume předpokládat consist of skládat se z exchange pleasantries vyměnit si pár lichotek trade vyměnit si dump on st nadávat na, říkat škaredé věci o mutual acquaintance společný známý

eventful zajímavý (kde se toho hodně dělo) surround obklopovat buddy kámoš I’m out of my depth nevědět kudy kam, plavat v tom, nestíhat she’s nowhere to be found není k nalezení it’s gonna cost you to tě přijde draho you put your ass on the line for me tys kvůli mě hrozně moc riskoval I stick my neck out for you kvůli tobě moc riskuju we’re all set to start jsme připraveni začít badmouth pomlouvat that’s a friend in my book tak má podle mě vypadat kamarád that’s a given to se rozumí samo sebou

you went behind my back tys to udělal bez mého vědomí it’s a no-brainer jasnačka, tam není co řešit leave sb hanging nechat na holičkách melodramatic patetický, lehce hysterický you could use someone to… hodil by se ti někdo kdo by… lean on sb opřít se o někoho (moct se spolehnout na) I have your back jistím tě, sichruju tě things got a little rough začalo to tam docela vřít, jiskřit reciprocate oplatit, revanšovat se the tables are turned situace se otočila dump sb dát kopačky, rozejít se s

spill one’s heart out vylít si srdce I was tempted to leave měl jsem sto chutí odejít just get on with your life musíš jet dál (a tohle už neřešit) having said that, … na druhé straně ale I did wrong by you zachoval jsem se k tobě špatně give it to me straight řekněte mi to napřímo, nijak to nepřikrášlujte she was a bit cross with me byla na mě trošku naštvaná gain získat whitewash zamluvit, zakrýt, zlehčovat justify ospravedlnit set sb straight opravit něčí nesprávný názor

largely z větší části hit-or-miss nahodilý, nepředvídatelný draw the short end of the stick vytáhnout si krátkou slámku hate sb’s guts z hloubi duše nenávidět walk on eggshells našlapovat velice opatrně, dávat si pozor na to co udělám/řeknu it’s a balancing act budeme muset postupovat opatrně (vyvažovat obě strany) tension napětí unbearable nesnesitelný pick/choose st over st dát přednost něčemu před něčím coin toss hod mincí settle st vyřešit, urovnat shortcut zkratka

0 comments on “That Little Thing Called Social LifeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *