Chimp and the Old Bloke

suburbs předměstí swerve strhnout řízení, prudce zahnout lean against st opírat se o gather shromáždit (se) at/behind the wheel za volantem despite appearances možná to tak nevypadá, ale pushover měkota, padavka wobble kymácet se, viklat se breathalyzer balonek (dechová zkouška) get worked up rozčílit se bare hands holé ruce glance at st pohlédnout na (krátce) roll one’s eyes protočit panenky (obrátit oči v sloup) that’s off the table to padá (nepřichází v úvahu jako možnost)

it dawned on me that došlo mi, že… it’s a no-win situation žádné řešení není dobré shrug pokrčit rameny let sb off the hook nepotrestat you got away with it prošlo ti to lethal zabijácký, smrtící ape lidoop, opice pull sb’s leg tahat za nos turn sb down cold z fleku odmítnout make st up vymyslet si něco chew sb out seřvat goof on sb dělat si prdel z knock it off přestaň s tím, nechej toho we’re getting nowhere (fast) tohle nikam nevede undermine st házet klacky pod nohy

egg sb on povzbuzovat take a shot at st něco zkusit (třeba to vyjde) wreak havoc způsobit spoušť get even with sb / settle the score srovnat účty don’t mess with them bacha na ně, nezahrávej si s nimi, radši je nechej na pokoji start toward st vyrazit směrem k he’s up to something ten má něco za lubem diaper plenka vindictive pomstychtivý be hellbent on st pevně rozhodnutý (umíněný) něco provést glare at sb zlostně se dívat na he got what was coming to him zasloužil si to, říkal si o to and then some plus něco málo navíc this proves me right tohle dokazuje, že jsem se nemýlil

wrap st up ukončit, zabalit gear věci (na něco), vybavení rip st trhat, roztrhat give sb the finger vystrčit prostředníček na fart prdnout si cheer jásat, hlasitě povzbuzovat I get back at him vrátit jsem mu to (oplatil) sigh povzdechnout si I didn’t sign up for this kvůli tomuhle to (tuhle práci) nedělám quit the force odejít od policie I’m the laughing stock of the town celé město se mi teď směje scramble drápat se, lézt (s obtížemi)

0 comments on “Chimp and the Old BlokeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *