I’m Sooooo Retired

coincidentally shodou okolností retire odejít do důchodu he didn’t see it coming vůbec to nečekal considering vzhledem k tomu, že money is tight peněz je málo dip into one’s account sáhnout na peníze na účtu cut back on st omezit for the time being prozatím how are you holding up? jak se držíš? jak to zvládáš? get the better of sb přemoct, být silnější než

lose one’s temper vybuchnout, přestat se ovládat toss and turn převalovat se a nemoct usnout ceiling strop welfare benefits sociální dávky food stamps potravinové lístky attitude postoj I hit a rough patch přišlo období kdy mi nic nevycházelo be in a tough spot být v obtížné situaci only he wasn’t… akorát že on nebyl (až na to, že) circumstances okolnosti hand-outs dary chudým lidem

bearable snesitelné it’ll pass to přejde (přebolí) hang in there vydrž (nevzdávej to) wait it out počkej, až to skončí/přejde by my estimate podle mého odhadu nest egg finanční rezerva (na důchod etc.) it’s not what it’s cracked up to be zas takový zázrak to není be a burden být na obtíž blow over přehnat se (a skončit) fess up přiznat se (confess)

0 comments on “I’m Sooooo RetiredAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *