The Etiquette Of Visits

have sb over mít někoho na návštěvě (doma) we’re on the same page on this vnímáme to oba úplně stejně since the kids came along co přišly na svět děcka he’s a real handful je s ním moc práce (je těžko zvladatelný) lack nedostatek make up for it vynahradit, kompenzovat on short notice narychle (bez předchozího ohlášení) can I take a rain check on it? můžeme to nechat na někdy jindy?

it’s a safe bet to je jistota, tam se nemůžete splést and vice versa a (taky) naopak rack one’s brains lámat si hlavu as luck would have it shodou okolností, náhodou pool zde: kulečník set st up přichystat (zde stůl) chalk the tips of the cues nakřídovat konce tág knock a ball around hrát kulec jenom tak pro zábavu tipsy přiopilý, líznutý

reconnect with sb navázat na staré přátelství cab taxík I’ll take you up on it já té tvé nabídky využiju a messy divorce komplikovaný rozvod bad blood zlá krev settle in zabydlet se někde he took the hint pochopil co se mu snažím naznačit clear out vypadnout, zmizet odněkud I’m up for it já do toho jdu, mě to zajímá

0 comments on “The Etiquette Of VisitsAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *