A Cab Ride In The Wee Small Hours

work the night shift mít noční směnu v práci partiers účastníci večírku honk zatroubit (v autě) means of transport dopravní prostředek she’s in her eighties je jí přes osmdesát pillbox hat elegantní klobouček veil závoj glance krátce se podívat sheet prostěradlo knickknacks serepetičky utensils kuchyňské potřeby counter pult, deska glassware sklo (výrobky ze skla)

curb obrubník rearview mirror zpětné zrcátko reach over natáhnout se někam route trasa pull up zastavit auto (někde) ballroom taneční sál reach into a pocket sáhnout do kapsy

don’t charge her for the ride za tu jízdu nemusí platit (nechtějte po ní žádné peníze) make a living živit se (nějak) lean forward naklonit se dopředu give sb a hug obejmout turn sb down odmítnout fuss povyk, rozruch everything fell into place všechno dokonale vyšlo (zapadlo do sebe)

0 comments on “A Cab Ride In The Wee Small HoursAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *