How To Choose a Major

nine-to-five job zaměstnání s pravidelnou pracovní dobou cranky rozmrzelý, protivný whistle písknutí, zahvízdání settle for st spokojit se s junior třetí ročník, student třetího ročníku captivating fascinující, úchvatný be leaning towards st přiklánět se k (názoru)

doable proveditelné major hlavní obor studia grapple with st zápasit s I’m set on becoming st jsem pevně rozhodnutý stát se … attorney právník, advokát rush to a conclusion příliš rychle dospět k nějakému závěru

0 comments on “How To Choose a MajorAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *