What It Don’t Get I Can’t Use

the root of all evil původ všeho zla we could use that to by se nám hodilo you pulled it off tys to zvládl, tobě se to povedlo scam podvod, švindl steady stabilní, pevný dullnudný shares akcie stock market burza (s akciemi) value hodnota screw sb over ošulit, podvést debt dluh

in the long run z dlouhodobého hlediska short cut zkratka surefire neprůstřelný (co nemůže selhat) unpredictable nepředvídatelný rest assured that můžete být klidní, že… shove strčit (něco někam) balance sheet aktuální finanční situace (doslova: účetní rozvaha) raise one’s ugly head vynořit se, připomenout se loan půjčit (lend)

let st slide nechat to být, neřešit to let sb off the hook nepotrestat, dovolit aby někomu něco prošlo chances are, … je nanejvýš pravděpodobné, že bump into sb narazit na family reunion rodinné setkání awkward trapný, nepříjemný start your own business založit si firmu and that’s where you come in no a právě proto tě potřebujeme talk the talk říkat co je potřeba (co se očekává) they fell over themselves to mohli se přetrhnout, aby… you’re stuck with this job nic jiného než tahle práce ti nezbývá

0 comments on “What It Don’t Get I Can’t UseAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *