Crime

run the city řídit město (jako starosta) not in so many words ne doslova city hall radnice mayor starosta I didn’t know what I was in for nevěděl jsem co mě čeká (na co se mám připravit) scum lůza get yourself elected zařiď aby tě zvolili greedy crooks nenasytní darebáci take power ujmout se moci I won’t stand for it to si nenechám líbit

law-abiding citizens slušní (doslova: zákona dbalí) občané stand up to sb vzepří se někomu do you know who you’re up against? víš s kým máš tu čest (kdo je tvůj protivník)? admission přiznání turncoat přeběhlík, obraceč kabátů what makes them tick jak fungují, co je pohání, o co jim jde what are they up to co mají v plánu keep this up jen tak dál cut down omezit, osekat

further dále lousy mizerný go easy on být mírný na, nebýt moc přísný carjacking přepadení a uloupení auta kidnapping únos rapist pachatel znásilnění what’s in it for me? co z toho budu mít já? benefit from mít prospěch z

make up for it vynahradit to, dorovnat bully sb zastrašovat, tyranizovat overcharge oškubat při placení, chtít moc peněz invoice faktura small-time offenders pachatelé drobných trestných činů give sb a hard time být nepříjemný na, ztěžovat život hunch tušení I smell a rat mám pocit, že tady něco nehraje

embezzle money zpronevěřit peníze approve of schvalovat fraud podvod frown on st neschvalovat nějakou činnost nip st in the bud hned zatrhnout, udusit v zárodku con artist podvodník scam podvod gullible příliš důvěřivý

behind bars za mřížemi kick the living daylights out of sb zkopat do krve just for the hell of it jenom pro zábavu the IRS daňový úřad stoned zhulený (pod vlivem omamných látek) thug mlátička, násilník this is a whole different ballgame tohle je něco úplně jiného be in the pocket of the Mob být řízený (a placený) mafií look the other way dělat že nevidím

crack down on st posvítit si na, zatočit s, podniknout opatření proti put it off odložit na později concerned citizen znepokojený občan it went down the tubes šlo to s tím z kopce subway metro hassle sb obtěžovat, otravovat hit sb up for cash chtít po někom peníze street bum pobuda, vagabund mug sb at gunpoint oloupit pod pohrůžkou zastřelení

dope addict drogově závislý jedinec jaywalking přecházení na červenou / mimo přechody break-in vloupání do domu investigate vyšetřovat they can’t be bothered to do st nestojí jim za to, aby… shoplifter zloděj (v obchodě) pickpocket kapsář

off-duty cop policajt mimo službu DUI driving under influence I’ll get away with it projde mi to, nepotrestají mě run a red light projet na červenou intersection křižovatka I got pulled over zastavili mě policajti (v autě) speeding ticket pokuta za rychlou jízdu 5mph 5 mil za hodinu (zhruba 8 km/h)

we’re in this for the long haul víme, že tohle bude běh na dlouhou trať it will take guts bude to chtít hodně odvahy sacrifice oběť, obětovat brace yourself teď se na něco připrav live on easy street žít si jako v bavlnce blackmail vydírat be reluctant to do st zdráhat se něco provést step forward vykročit z řady get involved zapojit se

all it takes is stačí jenom (mít) sit on the fence být nerozhodný, nepřidat se ani na jednu stranu make excuses vymlouvat se hold off on st oddalovat, počkat s něčím join forces spojit síly bribe sb / pay sb off podplatit noble šlechetný, ušlechtilý tempting lákavý

0 comments on “CrimeAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *