A Good Kid

knock back some drinks sázet do sebe panáky/piva regulars štamgasti drag by pomalu se táhnout (čas) shoot the breeze vykecávat, nezávazně si vykládat chef šéfkuchař hunched over st shrbený nad sip a drink popíjet yak klábosit laugh it up chechtat se (společně s jinými lidmi) brag chlubit se put the moves on sb snažit se někoho sbalit look out for sb dávat na někoho pozor (aby se mu nic nestalo)

crust kůrka, krusta pickle (nakládaná) okurka tackle zastavit (fyzicky napadnout) he took the credit for it přivlastnil si zásluhy they had it coming zasloužili si to adore zbožňovat nod pokyvovat hlavou, přikyvovat something along the lines of “…” něco ve smyslu “…” unit zde: jednotka strike a chord with sb zapůsobit na (díky sdílené zkušenosti) former bývalý bond pouto you don’t get it ty to nechápeš face some hostilities čelit nepřátelským akcím I don’t hold it against you nemám ti to za zlé

bar crawl hospodský tah stay out of harm’s way dávej na sebe pozor, buď opatrný my car died chcíplo mi auto pat sb on the back poklepat na záda safe and sound živý a zdravý casualties zranění a padlí thankfully díkybohu settle in zabydlet se for my part co se mě týče uneventful poklidný, nudný (re)adjust přizpůsobit se

0 comments on “A Good KidAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *