The Inhuman Cold Of A Prague Fall

dorm (studentské) koleje not be up to snuff nemít požadovanou kvalitu I thought the world of you byla jsi pro mě všechno (měl jsem o tobě hrozně vysoké mínění) immature nedospělý, dětinský she’s way out of your league na ni nemáš (ta o tebe ani okem nezavadí) the former or the latter? to první nebo to druhé? it didn’t occur to me that nenapadlo mě, že bench lavička drift in and out of sleep upadat do spánku a zase se probouzet it gives me the chills běhá mi z toho mráz po zádech don’t take it for granted važ si toho, neber to jako samozřejmost

0 comments on “The Inhuman Cold Of A Prague FallAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *