Leaving For Las Vegas

hate st with a passion z hloubi duše nenávidět I’ll never set foot there again tam už nevkročím cave in podvolit se, kapitulovat in fairness (abychom ale byli spravedliví) je nutno dodat, že deserve a break zaslouží si trochu toho štěstí make some arrangements zařídit pár věcí take precautions podniknout (předběžná) opatření suppliers and customers dodavatelé a zákazníci out loud nahlas hang on to st něco si nechat, nezbavovat se něčeho

it shines through jde to vypozorovat (i přes clonu) support sb zde: živit tune sb out schválně někoho neposlouchat (když na vás mluví) inquiry dotazy mutual friend společný známý join the Navy dát se k námořnictvu do time sedět (ve vězení) necklace náhrdelník drop dead švihnout sebou (a zemřít)

look sb up vyhledat někoho widow vdova fallback option záložní možnost sound judgement zdravé mínění, rozumné uvažování I’m confident věřím si know st inside out znát jako svoje boty go-getter / overachiever ambiciozní jedinec (dravý a úspěšný) reach for the stars mít vysoké cíle tease sb popichovat, provokovat

0 comments on “Leaving For Las VegasAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *