Water Heater Rules

life expectancy životnost blanket přikrývka, deka kick on naskočit (motor apod.) wear and tear opotřebení, amortizace electric bill účet za elektřinu drain odtok hose hadice valve ventil faucet kohoutek melt roztopit se, rozpustit se flush out vypláchnout loosen up uvolnit blast out prudce vystřelit clear zde: průzračný it’s safe to say každopádně platí, že

0 comments on “Water Heater RulesAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *