Work, The Most Important Thing Is Work

in this respect v tomto ohledu obsess about st být posedlý něčím, pořád nad něčím přemýšlet drop the ball všechno pokazit, udělat kiks we have a lot of catching up to do máme co dohánět it’s not up to scratch nemá to potřebnou kvalitu ad zde: inzerát gutsy odvážný cold-call natvrdo někam zavolat (bez předchozího upozornění) resumé životopis we were intrigued zaujalo nás to set st up zorganizovat a good match for the job vhodný typ pro danou práci

produce zde: přijít s něčím, poskytnout balancing act chůze na napjatém laně casual chat neformální pokec ask point blank zeptat se napřímo straighforward přímočarý vague nejasný make light of st zlehčovat tense napjatý fake předstírat get caught up in st zamotat se do make st up on the spot něco si na místě vymyslet exaggerate přehánět credible důvěryhodný stretch the truth překrucovat skutečnost

it goes a long way towards st hodně to napomáhá k tomu, aby you’re walking on eggshells musíš být velice opatrný (abys neřekl / neudělal něco nevhodného) she called me out on it ona poznala že blafuju / lžu lay it on thick lhát až se vám od huby práší come in handy hodit se, šiknout se whether zda put your best self forward dobře se prezentovat come across as působit (nějakým dojmem) resourceful vynalézavý come on too strong být zpočátku moc hr

self-conscious nesebevědomý mousy nijaký, nenápadný she’s very insecure ona si vůbec nevěří back away from a challenge couvnout před těžkým úkolem common ground zde: společné téma it’s a safe bet to je jistota hit on st náhodou narazit na minor menší, drobný hit the jackpot mít z pekla štěstí put a lot of stock in st hodně dát na něco

not … by any stretch absolutně ne (z žádného úhlu pohledu) fall through nevyjít, padnout (plány) reject odmítnout crack jokes vtipkovat I blew it (měl jsem šanci a) podělal jsem to supervisor nadřízený pracovník leave it at that dál už k tomu nic neříkej she’s the real deal ona je výborná (na nic si nehraje, není na ní nic falešného, what you see is what you get)

0 comments on “Work, The Most Important Thing Is WorkAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *