Haggling 101

haggle handrkovat negotiate vyjednávat cheapskate lakomec bargain jednat o ceně teeter on the edge of st balancovat na hraně poverty chudoba squirm kroutit se flea market bleší trh big-ticket items dražší věci car dealership prodejna aut craft store podnik s řemeslnými výrobky plumber instalatér flaw nedostatek discount sleva drugstore lékárna

emergency ward ARO, jednotka intenzivní péče wholesaler velkoobchod vendor maloobchod highway robbery 101 levárna, podfuk, rip-off parenting 101 základní informace o rodičovství ATM bankomat flashy křiklavý, nevkusný inflated nafouknutý high season hlavní sezóna booked up plně obsazené (zamluvené) hotel rate hotelová sazba typically obvykle, ve většině případů toll-free number bezplatná linka value membership členství z něhož vám plynou nižší ceny (?)

chain zde: (hotelový) řetězec union odbory streamline zredukovat, zefektivnit, zjednodušit maid service pokojová služba bargaining chip trumf (při vyjednávání) stall stánek I’m run off my feet jsem utahaný (pořád jsem na nohou) sticker price cena podle katalogu knock off ten dollars snížit cenu o deset dolarů a tad higher krapet vyšší we are on budget máme omezený rozpočet act accordingly a podle toho se chovat tentatively předběžně, orientačně sigh regretfully lítostivě si povzdechnout take the papers off his hands zbav ho těch papírů

0 comments on “Haggling 101Add yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *