The Unbearable Beauty Of Teaching

stay focused koncentruj se five minutes at a time vždycky pět minut v kuse reason with sb polemizovat, argumentovat pass notes posílat si vzkazy she dared me to sing it řekla mi, že to určitě nezazpívám (“schválně, že to nezazpíváš”) he’s in his teens je v pubertě show off předvádět se I can do without that bez toho se obejdu keep your mind off work snaž se nemyslet na práci family issues rodinné problémy / záležitosti does it apply here? platí to v tomto případě? knock on wood zaklepu to (na dřevo) setbacks (dílčí) neúspěchy stick it out vydržet to, překonat se

0 comments on “The Unbearable Beauty Of TeachingAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *