Corrections

Přes opakovaný pečlivý proofreading jsem v knize ještě těsně před tiskem narážel na drobné nedostatky a překlepy (o interpunkci nemluvě) a je tudíž pravděpodobné, že některé knihu nadále zamořují. Toto shromaždiště slouží k tomu, abyste si je mohli vyhledat a opravit. Děkuji všem přispěvatelům.

THE ODDS 073
NOTEBOOK stranka napravo does she speak / talk any foreign languages? -> … TALK má být přeškrtnuto: does she speak / talk any foreign languages?, nemluvě o chybějící kurzívě a celkově rozhozeném formátování všude dokola. ugh.

THE ODDS 014
GROUNDWORK column 2: modrá věta vedle nadpisu “zaskočen náhlým střetem…”: No else else has to leave. -> No one else has to leave.

THE ODDS 018
GROUNDWORK column 2: třetí modrá věta: Why is he pointing at at me? -> Why is he pointing at me?

THE ODDS 019
STORYVILLE čtvrtý odstavec, druhý řádek: …go any further then where I am… -> …go any further than where I am…

THE ODDS 024
STORYVILLE: třetí odstavec, poslední věta: I fought my laziness it because… -> I fought my laziness because…

THE ODDS 036
GROUNDWORK column 3: první modrá věta: …I had to go back to my my kids who… -> …I had to go back to my kids who…
GROUNDWORK column 3: pointa k první modré větě: I wasn’t able to stay. -> I wasn’t allowed to stay.

THE ODDS 048
GROUNDWORK column 2: poslední ze samostatných modrých vět: I saw you drowining but… -> I saw you drowning…

THE ODDS 062
GROUNDWORK column 1: první věta v posledním odstavci: …shodneme, je čárka po že. -> … shodneme, je čárka před že.

THE ODDS 063
STORYVILLE 28,000 -> … 2,800, obviously

THE ODDS 098
GROUNDWORK column 2: pointa k poslední modré větě: jak jsem měl vědět -> jak měl vědět (ten chlapec, ne já)

THE ODDS 009
STORYVILLE úplně poslední věta: …I could to to make… -> …I could do to make…

THE ODDS 053
GROUNDWORK column 1: v prvním modrém odstavci poslední věta: “yeah, as you as soon and I get a divorce…” správně – as soon as you and I get…

THE ODDS 112
STORYVILLE “I know there are a few things about me that he doesn’t like (I am not a good housekeeper) and how I look (way overweight) or what kind of mother I am.” -> “I know there are a few things about me that he doesn’t like (I am not a good housekeeper) including how I look (way overweight) and what kind of mother I am.
—————
THE ODDS 001
NOTEBOOK: v prvním sloupečku je v závorce příklad (don’t lie me), který má být přeškrtnutý: don’t lie me
————–
THE ODDS 007
GROUNDWORK column 2: v přeposlední modré příkladové větě “Who was the people you was talking to?” má být šktrnuto i was před ‘talking’
GROUNDWORK column 3: ‘Father also no.’ – správně ‘Father also no.
————–
THE ODDS 009
GROUNDWORK column 3: modrá příkladová věta “Faye hasn’t…”
meeting – správně: meetings (množné číslo)
(totéž v apendixu příkladových vět)

INTRO BOOK
page 8 INTRO: druhý odstavec druhý řádek: “…ended up talking to Tom students, …” -> “…ended up talking to Tom’s students, …”

page 10 BEEN THERE, HATED IT: promluva Mary má sahat od “Congratulations…” až po “…Peace Corps”, poslední repliky (počínaje “No, you haven’t”) má naopak pronášet Lisa

0 comments on “CorrectionsAdd yours →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *